Fortrolighedspolitik

Kære Kunde, vi passer godt på dine personlige oplysninger


Nedenfor kan du læse klinikkens privatlivspolitik for patientbehandling.


Når du er kunde på vores klinikker, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.


Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.


De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.


Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)


Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Du kan finde flere oplysninger på Datatilsynets website www.datatilsynet.dk.


Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.


Privatpolitik

Cookies


Når du bruger vores hjemmeside, gemmes der automatisk cookies på din enhed. Cookies er tekstfiler, der aktiveres i din browser, hvorigennem vi modtager informationer, som gør det muligt for os at vise indhold og annoncer for dig. Informationerne hjælper os til løbende at forbedre vores indhold og ydelser.


Hvis du (i) bruger vores online services (fx hjemmeside), og (ii) du har tilladt brugen af cookies i din browsers indstillinger, giver du dit samtykke til, at du ønsker at bruge vores services. Dermed medgiver du også, at du er enig i brugen af cookies, herunder vores services og øvrige teknologier, der gør brug af cookies.


Du kan til enhver tid ændre dine browserindstillinger således, at de matcher dine præferencer, eksempelvis kan du vælge ikke at tillade cookies fra tredjeparter eller cookies helt generelt. Bemærk dog, at du i så fald ville kunne opleve ikke at kunne tilgå og anvende alle dele eller funktioner på vores hjemmeside/online services.


Brug af Facebook

Vi benytter os at Facebook retargeting, og det betyder, at hvis du vælger at bruge vores online services, fx hjemmeside, vil Facebook – Facebook Irland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2, Irland – installere en cookie i din browser. Denne cookie indeholder informationer om, at du har besøgt vores hjemmeside, hvilket gør det muligt for os at eksponere dig for vores annoncer på Facebook og Instagram. Ønsker du ikke at blive eksponeret for vores annoncer på Facebook, kan du ændre dine indstillinger på Facebook via dette link: https://www.facebook.com/ads/preferences